main content

post area

محسن چاوشی او

آهنگ جدید محسن چاوشی به نام او با دو کیفیت متفاوت و عالی

Mohsen Chavoshi new music – Ou

 

...♫♪♫... متن آهنگ او از محسن چاوشی ...♫♪♫...

تاج گذاری کند آمده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند
ما بنوازیم نیز ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند
آمده با قصد خود هر چه بت قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کند
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند
تیغ کشاند به هر کس که به نا حق گرفت عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند
سر یزند آن که را خون خلایق مکید آب رخ مردمان ریخته بازی کند
باز بگیرد خود آن اه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند
در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم
بعد نمازی کند
تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیر خدا باز خود بنده نوازی کند
لا فتی ای پدر لا فتی جز شما وز تو به ربک علی فرق تو را میخرم
همچو برادر شهید دست و سرم آن او زهر به نوشم شها بنده شهیدت شوم
بنده سر افکنده ام در گذر از نطفه ات قول دهم چون شما شیر خدایی روم
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند
شبه علی میرود اصل به ما میرسد دست خدا بر سرم او برسد در برم
شبه پیمبر کلان جامه ی تن همچو آن جامه دران خواهمش از سر او نگذرم
باید الله را تیر علی ذوالفقار سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند
خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند