main content

post area

مجال با آلبوم جدیدش تَشَری به کم‌کاری‌های فرهنگی زد!

لید: مجال در آلبوم جدید خود به نام «زمین عجیب» اعتراض خود به بی عدالتی، ناآگاهی، فساد و سایر مسائل را به گوش موافقان و مخالفان ایران رساند.

تمام جبهه‌های فکری در ایران مورد خطاب قطعه اعتراضی «همشهری» در آلبوم جدید مجال قرار گرفتند. چه کسانی که خود را دلسوز ایران نشان می‌دهند اما در عمل به فساد اداری محکوم‌اند و چه کسانی که خود را مخالف حکومت می‌دانند از این قطعه موسیقی زخم خوردند. به عنوان مثال مجال از یک طرف به مسئله فقر و تورم موجود در جامعه اعتراض می‌کند:

«بالا میکشن کالاها فقر آره، درد داره، درد داره، فقر آره مرد، سرد، دستاشه / مرد، مردی، حرفاشه / ولی زیر اجاره خونس / نمی تونه مرد پاشه»

در جایی دیگر به سوء مدیریت مسئولین برای آباد سازی آبادان و خرمشهر اعتراض می‌کند:

«آبادان نیست آباد، خرمشهرو پس گرفتیم، ولی انگار هنوز نیست آزاد»

اما نشانه اعتراض مجال فقط به طرف مسئولین نیست. در بخشی از همین قطعه مجال به خودزنی برخی مردم بابت مسئله حجاب اعتراض می‌کند:

«از خدا میگیم فحش می خوریم، از خودی از پشت می خوریم به اسم آزادی هوچی شدیم، یکی حرف بزنه هوش میکنیم»

فساد اداری و رشوه خواری نیز از مسائل مورد اعتراض مجال در «همشهری» است:

«گیر کردیم تو اداره کاری! رشوه میخوان، یا میگن پارتی داری! اومدم بکنی پارتی بازی»

در آخر مجال می‌گوید که با وجود تمام مشکلات، پای درد مردم و مشکلات کشور می‌ایستد و برای حل مشکلات، طرف مردم را انتخاب می‌کند.

برای شنیدن و دریافت آلبوم زمین عجیب می‌توانید به وبسایت مجال مراجعه کنید.

برچسب ها